Studiile de piață elaborate de noi se concentrează pe prezentarea unor informații relevante:

– care sunt caracteristicile principale ale pieței?

– care este cadrul legal care guvernează domeniul?

– care sunt competitorii prezenți?

– prețurile produselor concurente?

– cum pot produsele mele intra cu succes pe piață?

– cine sunt potențialii cumpărători ai produselor mele?

Principalul obiectiv al studiului de piață este identificarea și prezentarea acelor informații care sunt relevante prin prisma produselor și specificului partenerului nostru. Un alt scop important este ca partenerul nostru să poată folosi aceste informații la definitivarea propriei strategii, contribuind prin aceasta, la creșterea competitivității.

În vederea elaborării unei strategii potrivite pentru intrarea pe o piață nouă sunt indispensabile informațiile care conturează competitivitatea partenerului nostru. Poziționarea cât mai precisă a produselor partenerului nostru printre cele ale concurenței, gradul în care acestea răspund cererii locale sunt extrem de importante în cadrul procesului. Nu doar inventariem punctele slabe dar identificăm și contribuim la evidențierea punctelor tari, pentru a exploata în mod corespunzător orice nișă de piață.