Unul din cele mai solicitate servicii este identificarea potențialilor parteneri interesați într-o colaborare cu Dumneavoastră.

Căutare de parteneri de afaceri

Dacă aveți o idee fermă despre un produs sau serviciu și ați decis și asupra modului în care doriți să-l promovați, puteți conta pe noi în căutarea partenerilor și cumpărătorilor concreți. Contactarea profesionistă, acea primă impresie atât de importantă depinde de felul și forma contactului, adaptată culturii locale. Noi cunoaștem piețele pe care activăm și găsim cei mai promițători parteneri și vă lansăm spre afaceri externe de succes. Bazele de date atent selectate ne indică sectoarele care pot reprezenta oportunități prețioase clienților noștri. Colegii noștri contactează acești potențiali parteneri și, cu ajutorul materialelor de marketing elaborate în acest scop, prezintă produsele sau serviciile Dumneavoastră. Un rol important în acest demers le revine colegilor noștri din țara respectivă, cu cunoștințele de limbă și cultură, cu experiența în dezvoltarea relațiilor de afaceri pe care o au. Scopul acestor acțiuni este să trezim interesul potențialilor parteneri iar pe cei care manifestă intenții serioase să organizăm întâlniri personale pentru discutarea detaliilor și condițiilor viitoarei colaborări.

Organizare și participare la târguri și expoziții, reprezentare

Dacă numărul potențialilor parteneri este foarte mare dar poate fi definit și contactat localizat, recomandăm participarea la târguri și expoziții de profil. Rezultatele participării la un asemenea eveniment sunt influențate de alegerea locului și datei, selectarea și pregătirea participanților, pregătirea materialelor informative, selectarea mostrelor si logistica aferentă acestora. Prestăm servicii complete în vederea participării la asemenea evenimente clienților noștri, evaluăm interesul local manifestat și contribuim la creșterea acestuia.

Pe scurt despre modul nostru de lucru:

Începem prin definirea obiectivelor participării la eveniment, care ne pot fi așteptările, ce dorește clientul nostru. Cercetare de piață? Prezentarea unor produse noi? Lărgirea bazei de clienți? Culegerea de informații despre concurență? În baza unor statistici de participare, experiența proprie și a altora vă recomandăm evenimentele la care este potrivit să participați. Detaliem tipul și modul participării, bugetul necesar. Bugetul trebuie să asigure de la cheltuieli de deplasare și cazare la costurile cu chiria și amenajarea standurilor, costurile materialelor de marketing. Organizarea exactă a evenimentului asigură derularea fără probleme a participării.

Asistăm în toate etapele evenimentului de la specificațiile standului comandat, rezervări bilete de transport și cazare, la obținerea de vize, sau servicii locale. Documentăm contactele cu potențialii clienți pentru a exploata ulterior efortul depus. Evaluăm împreună rezultatele proiectului și îl închidem cu un raport final.

Comunicare ante și post eveniment

Mulți apreciază că succesul participării la un eveniment se datorează alegerii optime a evenimentului, grandorii standului dar un rol extrem de important revine modului proactiv în care potențialii parteneri interesați sunt dirijați spre eveniment, sunt invitați să viziteze un anume stand. La eveniment nu este suficient să umplem o urnă cu cărți de vizită. Cu ajutorul unui chestionar bine realizat se pot obține multe alte informații despre parteneri și nevoile acestora decât datele lor de contact. Baza de date a potențialilor parteneri este potrivit să fie elaborat în mod profesionist, actualizat și prelucrat înainte și după eveniment.