Ispitivanje tržišta fokusirano vršimo, tražeći odgovore na sledeća pitanja:

– Koji su osnovni uslovi na tržištu?

– Pod kojim zakonskim uslovima se mogu pojavit?

– Ko je već prisutan na tržištu?

– Cena konkurentnih proizvoda na datom tržištu?

– Kako mogu vaši proizvodi uspešno da se pojave na novom

tržištu?

 

– Ko će kupiti vaše proizvode?

.                                                                                                         Primarni koncept analize tržišta je pronalaženje informacija koja će biti klijentu od značaja za izlazak na tržište. Drugi važan faktor u obavljanju aktivnosti je postavljanje strategije razvoja kompanije-firme, doprinesući konkurentnosti na datom tržištu.                                                                                      .                                                                                                              Za izradu razvoja tržišnih strategija od suštinskog je značaja tačno definirana niša tržišta i određivanja konkurentnosti klijenta.     Na temelju specifičnosti pojedinih lokalnih tržišnih segmenta i procena konkurentnih firmi na osnovu prethodno datih kriterijuma, sagledavamo mesto našeg klijenta u zemlji između konkurentnih firmi. U tom procesu ne samo na cene konkurentnih firmi nego i na nedostatke istih proizvoda, ističući one prednosti našeg klijenta njegovijh proizvoda koja mogu izazvati pozitivan interes kupaca na datom tržištu. Ukoliko u određenom regionu pogledamo firme sa sličnim aktivnostima, mi utvrdimo aktivnosti konkurenata te istražujemo postojeće tržištne nedostatke i neiskorištenih prilika.