Naša delatnost je usmerenena na pronalaženje i posredovanje poslovnog partnera koji će biti zainteresovan za vaše proizvode.

Pronalaženje kupaca i potencijalnih partnera                                             .                                                                                                                             Ako već imate čvrstu odluku o izvozu vaših proizvoda ili usluga gde želite izvoziti, onda možete računati na nas, i za pomoć u tražnji u skladu sa profilom kupca. Profesionalni kontakti, prvi dojmovi su vrlo važni. Važnost i manifestacija zavisi od kulturoloških razlika za rad date zemlje. Mi poznajemo tržišta koja mi pokrivamo, možemo Vam pronaći najtraženije najidealnije kupce i izvesćemo vas na nova tržišta.                                                                                                       Iz baze podataka personaliziranih potencijalnih partnera može se videti koji su ti sektori iz kojih mogu postati potencijalni kupci sa kojim mogu da grade dugoročni poslovanje. Potencijalni kupci se kontatkriraju na osnovu izvora iz baze podataka, preko naših lokalnih predstavnika. Naše kolege će stupiti u kontakt sa tim firmama s ciljem da uz pomoć prethodno poslate trgovinske ponude upoznaju kupce sa izvoznikom proizvodima/uslugama.  Kod tražnje potencijalnih kupaca veliku pomoć daju kolege koji rade sa tim državama, raspolažu sa stručnim znanjem i potrebnim iskustvom u izgradnji poslovne saradnje. Cilj procesa je privući pažnju potencijalnih partnera sa firmama koje su ozbiljno zainteresovane za poslovne razgovore. Organizujemo, dogovaramo poslovne sastanke – gde će imati priliku za uspešnu poslovnu saradnju.

Organizovanje, nastup i predstavništvo na sajmovima

Izbor mogućih partnera je vrlo širok. Pristup je lokaliziran u znatnom broju. Tada slobodno preporučujemo sudelovanje na sajmovima. Uspeh sudelovanja na sajmu određuju mesto i vreme odabira. Odabiri sudionika na sajmu i njihova priprema, odabir izložbenih proizvoda i rukovanje sa njima. Našim menedžmentom podržavamo preduzetnike koji nam se obrate za stručnu pomoć. Tokom sajma vršimo preliminarnu procenu lokalne zainteresovanosti.

 

Ukratko o načinu našeg poslovanja:

 

Prvobitno je važno odlučiti svrhu prisustva na sajmu. Sa kakvim očekivanjima se moramo suočiti? Šta su očekivanja kupca? Analiza tržišta, prezentacije novog proizvoda, proširenje baze kupaca, monitoring konkurenata.

Na  temelju prethodnih statističkih iskustava, pravimo predloge na kojim tematskim sajmovima vredi nastupiti.

Definišemo prirodu sudelovanja određujemo način kako povećati proračun na raspolaganju tj. budžet.

Budžet treba da pokriva sledeće troškove:

 

–      putne troškove

–      troškove smeštaja

–      troškove prisustva na sajmu

–      troškovi iznajmljenja štanda

–      sve do marketinških troškova.

Pružamo detaljnu razradu:

 

–     popise klijenata

–     čekliste

Pratimo proces naručivanja prilikom određivanja kod najma štanda, rezervaciju transporta i putovanja,kod lokalne narudžbe  usluga (hostesa, grafike), i drugih korišćenja usluga. Za vreme sajma u svemu podržavamo klijenta,

 

Kontaktiranjem sa potencijalnim partnerima, istim dokumentiranjem obezbeđujemo dalje akvizicije zainteresovanih kupaca..

 

Pomažemo kod obračuna sa dobavljačima i kooperantima.

Sa sveobuhvatnim izveštajem i zajedničkim vrednovanjem zatvaramo projekt.

 

Kontakti sa zainteresovanim posetiocima pre i posle sajma                    .                                                                                                                   Pogrešan je stav misliti da je najčešće sudelovanja na jednom tematskom sajmu karakterišu dobrom odabranom lokacijom sa izvrsnom opremljenošću i sa profesionalnim hostesima. Istodobno jedan od najvažnijih činilaca uspešnosti je ako smo uspeli na sajmu proaktivno privući zainteresovane s tim da smo već prethodno pre sajma uspeli sa njima kontaktirati tako da smo već njih čekali na sajmu. Nije dovoljno samo vizitke skupljati na sajmu već je preporučljivo jedan ispunjen inspirativan upitnik dati da ispune zainteresovani partneri sa njihove strane, važno je prikupiti više informacija o njima. Znači bazu podataka o zainteresovanim klijentima, dopuniti novim informacijama, što će kasnije biti od koristi kod nalaženja potencijalnih partnera.