Transport, logistika

Cilj pružanja saveta Creative-Expert Consultinga je da vaš proizvod pravilno pripremljen za izvoz i sam proces traženja kupaca se ne zasniva na isključivom korišćenju baze podataka, nego profesionalnom i uspešnom procesu komunikacije sa istim. U tu svrhu

– pomažemo u pripremi, ispuniti dokumentaciju za transport

– dajemo savete za logistiku i skladištenje

– posedujemo logističke partnere

– prilikom slanja narudžbe proizvoda držimo kontakt između vas i primaoca

 

Carina

 

Naša stručnost obuhvata i države van EU, gde se kod izvoza robe mora računati i na carinjenje. Kako bi se olakšalo trgovanje sa sledećim uslugama carine, stojimo na raspolaganju našim klijentima:

– obračun carine, carinsko savetovanje

– priprema dokumenata za carinske kontrole

– posredovanje carinskih brokera, kontaktiranje između vas i carinskog posrednika

– zastupanje posredništva kod carine

 

Dozvole i Sertifikati

 

Sastav licenciranja proizvoda u Ruskoj Federaciji i ZND država nije ekvivalentan sa istim  koji se koriste u državama EU-e, pa zato treba nabaviti lokalne dozvole kod uvoza na tržište tih zemalja. Stručni tim Creative – Expert Consultinga tok carinjenja čini preglednim i skraćuje vreme nabavke dozvole za izvoz.

– na temelju dobivenih podataka prikazujemo procedure   izdavanja dozvola za vaše proizvode

– pomažemo kod prikupljanja potrebnih podataka za podnošenje

zahteva za dobijenje dozvole

– održavamo kontakt sa institucijama za izdavanje dozvole

 

Posebnu pažnju treba obratiti na trenjutno važeću trgovinsku sankciju koje je na snazi između EU ( i ostale države) i Rusije. Shodno tome pojedinim proizvodima nije dozvoljen uvoz. U Rusiji nije mogući uvoz prehrambenih proizvoda (i takozvane robe sa dvojnom namenom) zbog embarga koji je na snazi.

Na osnovu carinskog tarifnog broja vašeg izvoznog proizvoda Creative-Expert Consulting daje tačne informacije o tome da li vaš proizvod spada pod embargo (trenutna zabrana uvoza).