Na tenderima dajemo podršku za izlazak na tržište

Na  zahtev klijenta pružamo informacije o predlozima za podršku izvozne aktivnosti na tenderima u obliku trajnog newslettera. Pored davanja informacija naš stručni tim na vaš zahtev proverava za date profile firme  odgovarajuće tendere i među ostalom pomažu kod prikupljanja dokumentacije za konkursne materijale, koordiniraju kod predaje materijala za dati tender.

.                                                                                                  Naše usluge u koracima:

.                                                                                                        – Konkursno  savetovanje: sa podrškom kakvi spoljni trgovinski

tenderi su dostupni? Koji su uslovi za sudelovanje

-Sastavljanje – prikupljanje prijavnih tenderskijh materijala: na šta treba paziti kod pisanja prijave na tender?

– Kako postići najveću podršku?                                                                      – Izrada sadržaja tendera i procena tržšta, prezentacija proizvoda, prisustvo na inostranom sajmu itd.

– u slučaju potrebe dopuna dokumentacije

– praćenje uspešnosti tendera

– priprema tenderskog ugovora

– ostvarenje tenderskog sadržaja, izvršenje zadataka sadržanih u

tenderu

– obračun tendera

.                                                                                                  Aktuelno dostupan ispis tendera

.                                                                                                VEKOP – 1.3.1-16 – Mikro-, Mali i srednji preduzetnici – njihova podrška na izlazak na tržište

.                                                                                                Cilj ispisa tendera: poboljšati međunarodnu konkurentnost preduzeća, povećanje broja malih i srednjih preduzeća sa stranim  poslovnim partnerima, spoljno trgovinskim odnosima.

 

Moguć podržani iznos:   1,5 -10  miliona forinti                      .                                                                                                 Pravno dostupni na tender:

.                                                                                                   Podržavane aktivnosti:

  • Sudelovanje na sajmovima i izložbama u inostranstvu
  • Organizacija prezentacije u inostranstvu

 

Shodno gore navedenim kao dopunske usluge  se mogu podržavati:                                                                             –      ispitivanje tržišta

– korištenje usluga savetnika

– dobivanje patenata itd.

Troškovi koj se mogu obračunati:                                                                                                                                               – Troškovi vezani uz sudelovanje na izložbama u inostranstvu                                                                            – troškovi vezani za prezentaciju proizvoda

– troškovi putovanja

– troškovi marketinga i grafičke cene

– troškovi konsultinga

– troškovi istraživanja tržišta

– pojave medije (za javnost)

– savetodavne inovacije

– troškovi web stranica na stranim jezicima

 

Obavezna prihvatanja:

– držanje osoblja

– imenovanje odgovornog za spoljnu trgovinu

– izrada ispitivanja tržišta

– izrada web strane na stranom jeziku