• Još jedan uspešan projekt firme 3B u Ukrajini

    3B Hungaria proizvodi procesnu opremu za tretiranje različitih materijala (šljunka, otpadnih materijala, biomase itd.) Bavi se planiranjem i proizvodnjom raličitih postrojenja. Pogledaću

  • Saradnja sa ukrajinskim gigantskim preduzećem Energomashspetsstal

    Potpisali smo ugovor o poslovnoj saradnji sa jednom od najvećih ukrajinskih firmi gvožđa i čelika Energomashspetsstal. Pogledaću

  • Obnovljena je web strana Creative-Expert Consultinga

    Već više godina je prošlo da nam je web strana nepromenjena, te je došlo vreme da se potpuno korporativno izmeni. Pogledaću